Radiovossenjagen is het opzoeken van verstopte zendertjes met behulp van een peilontvanger (radio).
Radiovossenjagen wordt zowel als recreatie-, als wedstrijdsport beoefend.

Recreatief kunt u radiovossenjagen in groepsverband doen. De wedstrijdsport wordt individueel beoefend en heet internationaal ARDF,
hetgeen Amateur Radio Direction Finding betekent. Wanneer u in Google ‘ARDF’ als zoekopdracht intypt, vindt u wereldwijd informatie over deze sport.

In Nederland is radiovossenjagen een vrij onbekende bezigheid, die vooral in de natuur wordt beoefend.
U moet namelijk in het bos verstopte zendertjes opsporen.

Radiovossenjagen kunt u, indien u niet over apparatuur beschikt, in Nederland alleen bij Partycentrum Het Boskamp beoefenen.
Radiovossenjacht kan het gehele jaar worden gedaan.U moet er vanuit gaan dat de activiteit anderhalf uur in beslag neemt.
Middels loting kunnen er groepjes (teams) van maximaal drie personen worden gevormd. Dit zal altijd dor de organisatie worden verzorgt.

Vervolgens krijgt u vooraf een korte instructie over de inhoud van de activiteit en de werking van de peilontvanger. U kunt de peilontvanger vooraf even uitproberen.
Inmiddels heeft de ervaring geleerd, dat vrijwel iedereen hierna met de radio overweg kan en een goed resultaat kan behalen. Angst voor techniek is snel verdwenen.

Bij daglicht organiseren we de activiteit in het Sterrebosch, in de onmiddellijke omgeving van het restaurant. We zijn er welkom als we ons aan de regels van de terreineigenaar houden.
Wanneer u de voorkeur heeft om in het donker te gaan radiovossenjagen, dan bieden de openbare toegankelijke zandwegen,
die het bosgebied doorkruisen ook goede mogelijkheden, dan noemen we deze activiteit: Fox-Oring.
Vergeet u evenwel niet een goede zaklamp mee te nemen.

Ook de  radiovossenjacht activiteiten kunt u desgewenst combineren met een huifkartocht. U wordt dan ergens naar toe gebracht vanwaar u de weg naar het restaurant middels de uitgezette radiozendertjes moet terugvinden.

Leuk is dat u  keuze heeft uit verschillende vormen van radiovossenjagen heeft. Te weten Fox-Oring of een konijnenjacht.

  • Radiovossenjacht kan worden beoefend door groepen vanaf 20 personen in het weekend en door de week in overleg.
  • Radiovossenjacht en alle  andere activiteiten gaan altijd samen in combinatie met een buffet, of iets dergelijks.