Het Boskamp 9,2

Beoordeling op eetnu.nl

Kijk zelf op op www.eetnu.nl

Hier zijn we trots op en hebben we te danken aan al onze medewerkers die alles op alles zetten.

Reden voor een feestje, ik bedoel reden voor een feestje te houden bij Het Boskamp. Dus niet alleen meer voor de ligging maar ook voor de mogelijkheden en de service.